Claire Mariman & Sophie Pinckers

In deze animatie nemen Claire en Sophie je mee in een poëtisch verhaal over de watersnoodramp van 1953, en brengen die in verbinding met de huidige klimaatproblemen om zo meer bewustwording te creëren. Door middel van spoken word hopen zij onze relatie met de natuur onder de aandacht te brengen.

Polygoonjournaal 6 jaar na de ramp in 1953, in Ouwerkerk, Schelphoek op Schouwen, Het Veerse Gat en de stormvloedkering in de Hollandse IJssel bij Krimpen.