Esmee rops & ilja de koning

 Onze animatie focust zich op hoe gewoon een dag kan lijken vóór een ramp plaatsvindt en hoe het leven van de slachtoffers en nabestaanden onverwachts enorm kan veranderen. We benadrukken het verschil tussen de plekken waar de ramp plaatsvindt en de plekken waar nabestaanden horen van de ramp en niet weten hoe het met hun dierbaren vergaat.