Jesse van Heijst & Deanne Warnaar 

We zijn omringd met water, maar eigenlijk zijn we nooit echt bezig met wat dat inhoudt. In deze animatie hebben wij een eerlijk gesprek over een onderwerp waar we nooit eerder over hebben gesproken. Als reactie op het polygoonjournaal uit 1953, over de 1e dagen na de watersnoodramp.

Tweede deel van een extra Polygoonjournaal over de Watersnoodramp 1953. Overstroomde dorpen en weilanden op de Zuid-Hollandse, Zeeuwse eilanden en Zeeuws-Vlaanderen. De vernielde spoorbaan door Zuid-Beveland, militairen helpen evacuees langs de spoorbaan. In de Alblasserwaard wordt verdronken vee naar veewagens gesleept. Reddingsploegen varen langs boerderijen om vluchtelingen van de daken te redden. Verkenningsvliegtuigen zoeken de polders af.