Merel van Gasteren & Jane van Wechem

Meer dan tien jaar is door verschillende groepen gediscussieerd of de Hertogin Hedwigepolder wel of niet ontpolderd moest worden, ter compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. De emoties liepen hoog op, maar uiteindelijk is in 2018 besloten dat de polder toch onder water gezet moest worden. Tijdens deze discussie is echter één groep die niet mee mocht beslissen. Daarom hebben wij ze een stem gegeven.

Deze 3D visualisatie toont hoe de ontpolderde Hertogin Hedwigepolder er over 20 jaar uit zou kunnen zien. Deze plaat is gemaakt door Johan van de Koppel van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee