Robin de Cocq van Delwijnen & Tylene Meijer

Het is makkelijk om te denken dat we helemaal beschermd zijn voor het water. We hebben dijken, keringen, de Deltawerken, eindeloos veel moderne manieren om ons veilig te houden. Maar hoe lang blijft dat zo?

Een instructieve film over de herstelwerkzaamheden aan dezeedijken na de ramp van februari 1953. Met behulp vanmaquettes en schema’s worden de verschillende methoden van dijkdichting nader toegelicht.